Menighetens lange historie

 


Pinsemenigheten Saron har fylt 50 år. Denne begivenhet ble feiret med jubileumsfest lørdag 21. oktober 2017. Som alle andre menigheter har også Saron en lang og rik historie.

Onsdag, den 31. mai 1967 var en del venner samlet til møte hos Leonard Ekerhovd. Tilstede var også forstander Roald Andersen fra Pinsemenigheten Tabernaklet i Bergen. Hensikten med møtet var å komme til en fastere ordning for virksomheten i Fjell. Av de tilstedeværende var det 14 som gikk inn for å danne egen pinsemenighet på stedet. Beslutningen om dette ble vedtatt etter å ha blitt enstemmig anbefalt.

Indremisjonen dominerte

På Sotra var det Indremisjonen som dominerte kirkebildet. Her finns det over 20 bedehus med mange troende mange steder. Noen av disse begynte å gå på andre møter og begynte å reise til sommerstevnet i Sarons Dal. Tungetale og troendes dåp med full neddykkelse var ukjent for dem men trangen etter å lære mer om dette var sterk blant de første som etter hvert fikk oppleve den karismatiske del av kristenlivet.

Etter vedtektene på bedehuset hadde ikke forkynnere fra Pinsebevegelsen adgang til å forkynne på indremisjonens bedehus. Derfor begynte denydøpte å holde egne stuemøter. Her samles opptil 30 mennesker i stuene, noe som førte til plassmangel. De holdt faste møter i hjemmene, én til to ganger i uken.

Referat fra konstituerende møte for menigheten Saron i Fjell
 

1

Den nydannede menigheten som for fremtiden ledes etter rådende prinsipper som er blant norske pinsevenner. Disse ønsket status som Pinsemenighet og ville virke i intim kontakt med Pinsemenigheten Tabernaklet i Bergen og landets pinsemenigheter for øvrig. Menigheten fikk navnet "PINSEMENIGHETEN SARON" i Fjell.

2

Kun de vitner ble mottatt som hadde anbefaling fra godkjent pinsemenighet.

3

Formålet med menighetens virke skulle være sjelers frelse og Guds saks fremme hjemme og ute på misjonsmarken som Herren måtte legge på menighetens hjerte.

4

 Det skulle holdes faste offentlige møter og regelmessige mennighetsmøter med brødsbrytelse o.l.

5

Det skulle anskaffes en navneprotokoll for innføring av medlemmenes navn, likeså en referatprotokoll hvor menighetsmøter blir referert.

6

Som menighetens ledelse ble valgt tre eldste: Leonard Ekerhovd, Hilmar Angeltveit, Alfred Strømme

   
  Som kasserer ble valgt fru Ekerhovd og som sekretær Hans Straume. Valget av eldste var hemmelig. De andre ble valgt ved vanlig håndsopprekning. Enstemmig tilslutning.

Bygging av lokalet

Den lille menigheten begynte straks å forberede bygging av et lokale. Flokken fortsatte å vokse på tross av motstand og skepsis og mange rare rykter i bygda. De nye "pinsevennene" måtte etter hvert forlate sine tidligere vennesamfunn og bedehus. Men i motgangen vokste de og utviklet seg åndelig. De fikk ha møter på skoler og samfunnshus i distriktet. De som lot seg døpe ble døpt i Angeltveit-vatnet.

Flokken fortsatte  å vokse og var nå blitt 25 døpte medlemmer og det var tid for eget lokale å samles i. Gjennom en annonse fikk de kjøpt en brakke fra Marineholmen i Bergen. Hver dag etter jobb, var de der for å rive brakken. De fikk låne en båt og fraktet alle materialer til Tåna hos Hans Straume. Der lå materialene i ca. to år. Tomten til bygget fikk de av Anders P. Straume og arbeidet med å bygge lokalet ble satt i gang.

Dette lokale er det som fremdeles står i Tytebærbrekko 28. Det ble innviet den 31. mai 1971 med forstander Roald Andersen og evangelist Arild Edvardsen som innbudte talere. Det viste seg at når bygget sto ferdig var det også helt gjeldfritt – man skyldte ikke én øre.

Forstandere

Forstandere for menigheten har i disse årene vært: John Eckholm, Torolf Karlsen, Gunvor og Ingvald Skretting, Rune Larsen, Sølvi og Frode Kulsås, Harald Stavland og Åge Frantzen. De periodene vi ikke har hatt forstander har ledende eldste hatt hovedansvaret for virksomheten i menigheten.

Menigheten har gjennom årene vært engasjert i ytre misjon og har støttet mange misjonærer i forskjellige land, noe vi fremdeles gjør. Saron har også vært engasjert i barne- og ungdomsarbeid, barnekor, ungdomskor, menighetsmusikk og speiderarbeid.

Lederteamet i dag består av Tove Stedal, Hanne Jakobsen, Kjetil Thuen, Agnar Våge og Velinda Olsen.

Vi tror at Saron skal få vokse og utvikle seg i tiden som nå ligger forran. Dagen vil komme da også Saron skal oppleve Jesu gjenkomst og bli bortrykket til himlen.


Samlet av Aud Ekerhovd, Straume
 
 
toppen
 
 

Pinsemenigheten Saron, Tytebærbrekko 28, 5353 Straume Org. No. 971 359 862
Webmaster:Torolf Karlsen