Menighetens misjonsarbeid
 
 

Misjon i Kenya, Øst Afrika

 

 

Menigheten støtter et misjonsprosjekt som misjonærene Gunnveig og Ernst Knudsen startet i Nairobi i Kenya.

 
Ny rapport fra Kanya - Januar 2019.

Vi takker Gud for hans nåde og omsorg gjennom året som har gått. Gjennom hans veiledning og beskyttelse klarte vi å utføre noen av de planlagte aktivitetene for 2018.

Vi takker dere alle for økonomisk støtte og forbønn gjennom året, uten dere hadde vi ikke hatt mulighet til å være med i denne oppgaven! Vårt fokus i 2018 var å konsentrere oss om å utvide arbeidet til andre landsbyer rundt wakika-samfunnet, der Tambua har jobbet siden år 2015, gi ledere mer trening og, sammen med gruppene komme opp med nye ideer som kan gi bedre økonomisk framgang.

Noen av aktivitetene var ikke mulige på grunn av økonomiske begrensninger, og vi oppnådde ikke målet med å utvide arbeidet til nye steder. Vi har brukt tid til lederopplæring, feltbesøk for å styrke eksisterende grupper og å diskutere nye ideer.

Vi har sett hvordan de økonomiske gruppene i Mwakika-samfunnet har økt sin sosioøkonomiske stilling i samfunnet, gjennom å klare seg selv økonomisk. For mange Tambua-medlemmer, som i flertall er kvinner, er det veldig viktig å få være i stand til å støtte arbeidet i kirkene. Det øker selvtilliten og selvrespekten i livet deres.

De fleste medlemmene har vanntanker, så de trenger opplæring og strategier til å bruke regnvannet på riktig måte så det blir til nytte for avlingen. Det er et utrolig tørt område, med veldig lite regn. Hovedfokuset i 2019 vil derfor være på undervisning, samt å utvide arbeidet til flere steder. Det er vår bønn at vi får ressurser så vi kan nå flere, først og fremst med evangeliet, og så gi ”hjelp til selvhjelp”!!

Vi ønsker dere alle Guds rike velsignelse, og takker igjen for all støtte og hjelp.

Varme tanker fra deres utsendinger,
Grace og Rodah
 

 
En rapport fra Tambua Empowerment Work i Kenya

Mars 2016
Tambua Empowerment Programmet er en ikke-statlig organisasjon (NGO) som fokuserer på økonomisk makt og selvstendighet for medlemmene i foreningen og legger vinn på fysiske utfordringer for hvert medlem.

Organisasjonens mål er å sammenkoble folket i lokalsamfunnet med deres egen ekspertise og erfaring og bruke de lokale evner og kunnskap som allerede eksisterer. Organisasjonen har som mål å hjelpe lokalsamfunnet slik at de kan utforske sine egne skjulte verdier og bruke disse for å oppnå økonomisk utvikling.

Dette er nå andre året siden Tambua begynte sitt arbeid i en landsby i utkanten ved navn Mwakika i Makueni County i Kenya. Organisasjonen ble invitert til denne landsbyen av en konsulent som tilfeldigvis kom fra Mwakika landsby.


Stor interesse for hvordan bringe økonomisk utvikling til Mwakika

Mwakika landsby ligger omkring 70 km fra hovedstaden Nairobi. Men selv om stedet ligger så nær hovedstaden, opplever landsbybefolkningen en mengde utfordringer som f. eks. mangel på vann og mat og manglende sikkerhet: Det finns også mange arbeidsløse i Mwakika.

De omkringliggende nabolandsbyene som også er en del av Makueni County, opplever det samme tørre klima. Tenk deg hvordan situasjonen er for gravide kvinner eller en mor og hennes barn som må leve i en slik sørgelig tilstand og ikke vite hvor tid de skal spise sitt neste måltid.

Så i februar 2015, og uten penger, bestemte Tambua seg for å starte en mobilisering av folket i Mwakika-landsbyen. Vi ville prøve å sette i gang en prosess som skulle lede frem til en kraftig økonomisk oppsving og som ville styre landsbyen mot økonomisk selvstendighet. For å få dette til å fungere, ville vi bygge opp mikrokredittsystemet i landsbyen som fungerer ved at det gis lån som tilbakebetales etter forut bestemte retningslinjer.


Kvinnene samler seg til møte organisert av Tambua

Til det første møte arrangert av Tambua, møtte det 70 mennesker fra Mwakika-samfunnet. Medlemmene fra lokalsamfunnet ble både informert og inspirert til å organisere seg i grupper og begynne diskusjoner om muligheter og metoder på hvilke de kunne opprette en spare og låneavtale for medlemmer og dermed redusere fattigdommen. Etter dette møtet ble medlemmene overgitt til saken og og de organiserte seg umiddelbart.

Tambua begynte så undervisning av disse gruppene og vise hvordan de kunne spare penger hver uke og gi lån til medlemmer ut fra penger som var spart opp. Dette oppmuntret medlemmene til å begynne med små forretningsforetak som igjen styrket deres økonomi så vell som bedret deres livssituasjon. Tambua delte med lokalsamfunnet viktigheten av å bruke deres egne talenter og lokale ferdigheter for å skape utvikling.

Mange i lokalsamfunnet ble overrasket når de først forsto at de hadde en menge ferdigheter som lå der ubrukte og de lovte å begynne å bruke sine egne ressurser.

I løpet av 2015 mobiliserte Tambua sju grupper og fikk 175 medlemmer. I begynnelsen av 2016 ble tre nye grupper dannet som et resultat av knoppskyting fra allerede eksisterende grupper. Nå har vi 10 lag med 250 medlemmer. Denne suksess skyldes vitnesbyrdet om forandringer de andre nabogruppene har opplevd.


Kvinnen på bildet bruker sitt talen for å flette rep til mange formål

Et kvinne i en av gruppene forsto ikke at hun hadde et talent. Hun kunne flette rep på en slik måte at det kunne bli en kilde til inntekt for henne. Etter opplæring bestemte hun seg for å bruke dette talentet hun hadde for å starte et lite foretak - hun kunne lage rep som kunne brukes til å binde fast husdyr og likeså å binde fast og bære varer. I 2005 lyktes hun med å spare og slik begynne et lite foretak. Nå er stolt over at hennes liv endret seg etter at hun tok imot underving fra Tambua.

Mange av medlemmene i Mwakika en nå økonomisk sterke og arbeider hardt for å spare litt penger som senere kan forandre deres liv. De er bestemt på å spare penger hver uke og sette  langsiktige mål og har håp som de vil se fullført.

Utvikling handler om at hvert enkelt individ realiserer hans eller hennes potensial og selv handler for å forandre sitt liv.

Fra Rodah og Grace

Last ned og skriv ut nyhetsbrevet (PDF)
__________________________________________________________________________________________________________
 
Les den siste rapporten fra Kenya
 

En etterspurt undervisning


Hele 60 % av de voksne kvinnene i Kenya kan ikke lese og skrive. Organisasjonen Free Pentecostal Fellowship in Kenya, med støtte fra norske pinsemenigheter og Digni/Norad, har hatt et opplæringsprosjekt gående siden 1999. Flere tusen kvinner har altså lært seg å lese og skrive. Fortsatt drives det undervisning rundt på landsbygda og byene, og etterspørselen er stor fra lokalsamfunnene. KOM OG HJELP OSS! Ja, hjelp en kvinne i Afrika og du har hjulpet hele familien.

 
Gunnveig Knudsen sammen med Rodah og Grace i Kenya
 
Gode medarbeidere

Grace og Rodah har arbeidet sammen med Gunnveig Knudsen helt fra starten og de har nå ansvaret for hele opplæringsprosjektet. Etter hvert så de at kvinnene trengte noe mer enn bare lese- og skriveferdigheter. De trengte hjelp til å tjene sine egne penger, slik at de kunne være i stand til å sende barna på skolen, og kjøpe mat og klær til dem. Her kommer Mikroprosjektet inn! Kvinnene i Afrika har lang erfaring i å hjelpe hverandre, og nå skal de få opplæring i å drive sin egen lille forretning. Kenya er et land med stor religiøs frihet.
Kristendommen vinner terreng av tusener av kenyanere og andre har vendt om til troen på Herren Jesus Kristus. Be for vekkelsen i landet og for fred og forsoning mellom de mange stammer i Kenya.

 
En sparegruppe blant maasai-kvinner i Kenya
 
Tuinuane-prosjektet

Tuiunane-prosjektet er blitt drevet siden 2005, hvor målsettingen generelt er å nå ut til kvinnene i vår organisasjon, FPFK (Free Pentecostal Fellowship in Kenya). Hensikten med prosjektet er å hjelpe fattige kvinner så de kan få egen inntekt for å hjelpe familiene sine. Ved utgangen av juni i år (2012) hadde prosjektet lykkes i å etablere mer enn 800 kvinnegrupper, 25.000 Tuiunane - medlemmer fordelt på Kenyas mange distrikter. Gjennom arbeidet har tusenvis av kenyanske kvinner funnet verdighet, og mulighet til å hjelpe sin familie med både mat og skolegang for sine barn.

 
Gi din gave til misjonsarbeidet ved å klikke her

Bilder fra Kenya

 

Gunnveig Knudsen, Grace og Rhoda

På besøk i Loitokitok, Kenya

Kvinnegruppe fra masaistammen

Hjelpen når ut til landsbyene

Til bords med de nasjonale

Gudstjenestetid i Loitokitok

 

Miniatyrbilder. Klikk på bildet for forstørrelse. Alle bilder: Arne Ask, Sotra

 

 
toppen
 
 

Pinsemenigheten Saron, Tytebærbrekko 28, 5353 Straume Org. No. 971 359 862
Webmaster: Torolf Karlsen