Velkommen til Pinsemenigheten Saron på Sotra

 
 

På disse sidene kan du lese om Pinsemenigheten Saron og hva vi tror på. Menigheten er en av de mange pinsemenighetene i Norge, og tilhører Pinsebevegelsen. Menigheten har eksistert siden 1967 og teller i dag noe over 60 medlemmer. Vi er ikke et hemmelig fellesskap, men en fri og åpen menighet for mennesker som ønsker å komme i kontakt med evangeliet - det glade budskap om Jesus Kristus - verdens frelser. På disse sidene kan du også lære mer om ham. Her kan du høre en undervisning om det profetiske ordet av Torolf Karlsen i disse møtefattige tider.


Vi holder åpne møter hver søndag, hvor menigheten synger sanger og lovsanger, og hvor Guds ord forkynnes. I hvert møte gis det også mulighet for forbønn for alle behov. Se vårt møteprogram. Materialer fra avholdte bibelstudiene er lagt på våre nettsider.

 

 

Bibelstudiene blir nå samlet på våre nettsider. Du kan fritt laste ned og studere Bibelen sammen med oss. For tiden studerer vi apostlen Paulus og han liv og lære. Dette gir oss innsikt i menighetens historie fra pinsedagen av.  

 

Her ser du vårt lokale på Straume, Tytebærbrekko 28. Innvendig en trivelig møtesal, med god plass. Det er alltid hyggelig å treffe venner og knytte nye forbindelser. Vi har også et koselig oppholdsrom med flere sofasett i underetasjen hvor vi har plass til mindre samlinger og sosiale samvær. Programmet for alle møter og aktiviteter kan du finne her

 

  • Lokalet Saron, Straume
  • Saron Sotra
  • Inngangspartiet
  • Storsalen
  • Storsalen
  • Underetasjen
  • Underetasjen
 
 
   

Ja, alle mennesker trenger Jesus som frelser, fordi alle har syndet og mangler herlighet fra Gud (Rom3:23) Dessuten er Bibelen klar på at alle mennesker er fortapt uten Jesus. Det finns ikke noen annen vei til Gud og evig liv, enn den veien vi finner i Jesus Kristus. "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Fadren uten ved meg." Johannes 14:6.
Å ta stilling til disse spørsmålene, er helt nødvendig, dersom man har tanker om et godt liv her på jorden og et evig liv, etter døden.

Jesus saves
   
   
toppen  

 
 

Pinsemenigheten Saron, Tytebærbrekko 28, 5353 Straume Org. No. 971 359 862
Webmaster: Torolf Karlsen