Velkommen til Pinsemenigheten Saron på Sotra
 
 

Ordet, korset, duen og ildenPå disse sidene kan du lese om Pinsemenigheten Saron og hva vi tror på. Menigheten er en av de mange pinsemenighetene i Norge og tilhører Pinsebevegelsen. Menigheten har eksistert siden 1967 og teller i dag noe over 60 medlemmer. Vi er ikke et hemmelig fellesskap men en fri og åpen menighet for mennesker som ønsker å komme i kontakt med evangeliet - det glade budskap om Jesus Kristus - verdens frelser. På disse sidene kan du også lære mer om ham.

Møter og samlinger for alle

Vi holder åpne møter hver søndag og torsdag hvor menigheten synger sanger og lovsanger og hvor Guds ord forkynnes. I hvert møte gis det også mulighet for forbønn for alle behov. Se vårt møteprogram. Én gang i måneden, alltid på en torsdag kveld kl. 19.30, er der undervisning med sosialt samvær og bibelstudie. Bibelstudiene er lagt på våre nettsider.

 

Bibelstudiene nå tilgengelig på våre nettsider

Bibelstudiene blir nå samlet på våre nettsider. Du kan fritt laste ned og studere Bibelen sammen med oss. For tiden studerer vi personen Apostlenes gjerninger. Dette gir oss innsikt i menighetens historie fra pinsedagen av.  

 

Slik ser det ut hos oss

Her ser du vårt lokale på Straume i Tytebærbrekko 28. Innvendig en trivelig møtesal med god plass. Det er alltid hyggelig å treffe venner og knytte nye forbindelser. Vi har også et koselig oppholdsrom med flere sofasett i underetasjen hvor vi har plass til mindre samlinger og sosiale samvær. Programmet for alle møter og aktiviteter kan du finne her

 

  • Lokalet Saron, Straume
  • Saron Sotra
  • Inngangspartiet
  • Storsalen
  • Storsalen
  • Underetasjen
  • Underetasjen
 
 
Du trenger Jesus Kristus!  

JA. Alle mennesker trenger Jesus som frelser fordi alle har syndet og mangler herlighet fra Gud (Rom3:23) Dessuten er Bibelen klar på at alle mennesker er fortapt uten Jesus. Det finns ikke noe annen vei til Gud og evig liv, enn den veien vi finner i Jesus Kristus.
"Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Fadren uten ved meg." Johannes 14:6.
Å ta stilling til disse spørsmålene, er helt nødvendig dersom man har tanker på et godt liv her på jorden og et evig liv etter døden.

Jesus saves
   
toppen  

 
 

Pinsemenigheten Saron, Tytebærbrekko 28, 5353 Straume Org. No. 971 359 862
Webmaster: Torolf Karlsen