Bibelstudier i Pinsemenigheten Saron
 

På denne siden kan du følge bibelstudier som blir gjennom gått i Saron, Sotra. Denne undervisningen finner sted torsdager én gang i måneden. Dette er også en sosial begivenhet med servering av mat og drikke.
Programmet for disse møtene er innkludert i menighetens møte program som du finner på denne siden

 

Jesus sa selv mye om at han skulle komme tilbake.

- I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.
Joh 14:2-3

Vi er ikke sikker på om Herren refererer til sitt første eller andre komme. Mest sannsynlig sitt første komme fordi han henvender seg til sine egne disipler og taler om en bortrykkelse (og skal ta dere til meg) som skal fore til at de skal være der han er (himmelen).

Jesu komme er inndelt i to faser:
1. Hans komme for å hente menigheten hjem til himlene
2. Hans komme for å opprette sitt rike

To viktige ord
Det er to greske ord som brukes for å beskrive Jesu komme.
1. Parousia, som betyr «komme» eller «nærvær» eller «tilstedeværelse».
2. Epiphaneia, som betyr “åpenbaring” eller “komme til syne”

PAROUSIA:
Forekommer 27 ganger i NT, 17 ganger med henvisning til Jesu komme.

Skriftsteder:
-Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til, bli gjort levende ved hans komme. 1Kor 15:23

-For hvem er vel vårt håp, vår glede, vår hederskrans – om ikke nettopp dere, når vi står for vår Herre Jesus i hans komme! 1Tess 2:19

-Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans komme og hans rike: 2Tim 4:1

-Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dagen – ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. 2Tim 4:8

Dette bibelstudet er total på 24 side A4. Vi anbefaler derfor at du laster ned hele bibelstudiet som en PDF-fil. Deretter kan du lese det og skrive det ut om du vil.
Klikk her
 
 
toppen
 
 

Pinsemenigheten Saron, Tytebærbrekko 28, 5353 Straume Org. No. 971 359 862
Webmaster: Torolf Karlsen