Kan man stole på Bibelen ?
 


Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den består av litt sannhet og litt løgn, fantasier og myter, og kanskje noe fra den åndelige verden også.

For ganske mange mennesker er Bibelen en blanding av Guds ord og menneskeord. De tror at Bibelen kan ha elementer av guddommelig åpenbaring men at det menneskelige aspektet en finner i Bibelen, på visse steder tar over kontrollen på en slik måte at en ikke kan si at HELE Bibelen er Guds inspirerte ord.


- Men det vedgår jeg for deg, at etter den Veien som de kaller en sekt, tjener jeg våre fedres Gud slik at jeg tror alt det som er skrevet i loven og i profetene. Apg 24:14


Men det er også sant at for millioner av mennesker er Bibelen en bok som, ikke bare inneholder Guds ord men som også er Guds ord. De tror at Bibelen er bøkenes bok og hvor alle disse er innblåst av Gud, at en kan 100 % stole på Bibelen fordi den er Guds ufeilbarlige åpenbaring til oss mennesker.

- Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. 2Tim 3:16-17

Der er mye mer å si om dette tema og jeg har laget et bibelstudium over emnet som vil gi deg innsikt i dette. Du kan laste ned hele dokumentet og lagre det på din datamaskin. Dokumentet er i pdf-format og du trenger Adobe Reader for å lese det.

 
 

Klikk her for å åpne og lese dokumentet "Kan man stole på Bibelen"

Adobe Reader

 

Kanskje du er interessert i å vite noe om stamfedrenes aldre og hvordan de overlapper hverandre i generasjoner? Klikk her for en oversikt
 
toppen
 
 

Pinsemenigheten Saron, Tytebærbrekko 28, 5353 Straume Org. No. 971 359 862
Webmaster: Torolf Karlsen