Bibelstudie i Hebreerbrevet - Saron, Sotra


Dette bibelstudiet tar for seg brevet til Hebreerne, et av brevene i Dedt Nye Testamentet. På denne siden kan du finne linker til hvert bibelstude under en dato og en dag da en del av dette studiet ble gjennomgått.

Jesus Kristus -han person og gjerning


I nærmere ett halvt år har menigheten Saron gått gjennom et studie som dreier seg om verdens og universets viktigste person, Jesus fra Nasaret, han som er Guds Messias og verdens frelser. Bibellærer i disse torsdagsbibelstimene er Torolf Karlsen.

Møtene holdes i underetasjen i menighetens lokaler og møtet har også en sosial del hvor det serveres kaffe og rundstykker. Alle er hjertelig velkommen til disse samlingene. Alle studiene trykkes opp som kompendier og der er også lagt på disse nettsidene. Du kan fritt få tilgang til disse bibelstudiene ved å trykke HER

 

 Brevet til Hebreerne


Introduksjon
Brevet til Hebreerne er den 19. boken i NT. Den kaller til trofasthet mot Jesus som er den fullkomne oppfyllelsen av profetiene og håp i Det Gamle Testamente.

Forfatteren av brevet
Tradisjonelt har apostelen Paulus vært oppfattet som hebreerbrevets forfatter. Men ikke alle bibelfortolkere mener dette. Brevets stil vokabular, form og innhold er annerledes en det vi finner i Pauls øvrige brev. Et poeng som støtter denne teorien er at forfatteren beskriver seg selv som annen generasjons kristne som var avhengige av apostlenes øyenvitnebeskrivelse av Jesus.

- hvordan skal vi da unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Denne frelsen, som først ble forkynt av Herren, ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Heb 2:3 NB

Hele den første delen av bibelstudiet kan du laste ned som en PDF-fil og lagre på egen datamaskin. Klikk her

Følg med i høstens bibelstudieporgram med tema, Jesus fra Nasaret - hvem er han?

 
 
toppen
 
 
 

Pinsemenigheten Saron, Tytebærbrekko 28, 5353 Straume Org. No. 971 359 862
Webmaster: Torolf Karlsen