Bibelstudie i Hebreerbrevet - Saron, Sotra


Dette bibelstudiet tar for seg brevet til Hebreerne, et av brevene i Dedt Nye Testamentet. På denne siden kan du finne linker til hvert bibelstude under en dato og en dag da en del av dette studiet ble gjennomgått.

Brevet til Hebreerne

Introduksjon
Brevet til Hebreerne er den 19. boken i NT. Den kaller til trofasthet mot Jesus som er den fullkomne oppfyllelsen av profetiene og håp i Det Gamle Testamente.

Forfatteren av brevet
Tradisjonelt har apostelen Paulus vært oppfattet som hebreerbrevets forfatter. Men ikke alle bibelfortolkere mener dette. Brevets stil vokabular, form og innhold er annerledes en det vi finner i Pauls øvrige brev. Et poeng som støtter denne teorien er at forfatteren beskriver seg selv som annen generasjons kristne som var avhengige av apostlenes øyenvitnebeskrivelse av Jesus.

- hvordan skal vi da unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Denne frelsen, som først ble forkynt av Herren, ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Heb 2:3 NB

Hele den første delen av bibelstudiet kan du laste ned som en PDF-fil og lagre på egen datamaskin. Klikk her

Følg med i høstens bibelstudieporgram med tema, Jesus fra Nasaret - hvem er han?

 
 
 

Pinsemenigheten Saron, Tytebærbrekko 28, 5353 Straume Org. No. 971 359 862
Webmaster: Torolf Karlsen