Menighetens misjonsarbeid i India
 
Saron gir også støtte til et misjonsprosjekt i India. Betel Church er engasjert i en kamp mot menneskehandel. Trafficking er et enormt problem for indiske myndigheter og hvert åttende minutt forsvinner der
et barn som enten har blitt kidnappet eller solgt av sine fattige foreldre til menneskehandlere.

I byen Siliguri har Betel Church startet et prosjekt som først og fremst tar sikte på å drive opplysningsarbeid. Det skjer ved at en gruppe dedikerte ungdommer fra den lokale kirken i byen, reiser ut til omkringliggende landsbyer med et program bestående pantomime og dans. Gjennom denne fremføringen viser man hvordan trafficking foregår. Mange mennesker har sett programmet og blitt klar over faren ved menneskehandel.
 
Bilder fra gruppen ARISE som bringer drama til landsbyene med pantomime og dans
 
De lokale myndigheter har vist sin anerkjennelse til dette spesielle programmet og Betel Church samarbeidet med andre frivillige organisasjoner og med myndighetene for å gjøre noe for å stoppe denne forferdelige trafikken. I dag har BCA (Bethel Church Association) et Safe House hvor vi nå har åtte barn plassert. Av sikkerhetsgrunner viser vi ikke bilder av disse barna på nettet.

Her hjemme er det Pinsekirken Tabernaklet i Bergen som står som hovedsponsor for prosjektet "Kampen mot trafficking". Pinsemenigheten Saron støtter også dette arbeidet med faste beløp. Det koster penger å holde dette prosjektet gående og vi er åpen for økonomiske støtte og forbønn.
 
 
Der er 800 + rapporterte barnebortføringssaker i delstaten Vest Bengal. Dette utgjør 2546 saker i India i løpet av årene 2006 til 2010. I 2010 alene skjedde 115 bortføringer av 130 totalt.

Dette skjer i staten Vest Bengal. I det samme året ble 679 bortføringssaker rapportert og alle disse var jenter. Vest Bengal topper denne rapporten med 200 bortføringer, etterfulgt av Bihar med 152. Det ser ut til at både Vest Bengal og Bihar er på topp når det gjelder antall barnebortføringer.

Byene Siliguri, Darjeeling, Jaigaon og nærliggende byer, har alle internasjonale grenser mot andre land, så som Kina, Nepal, Bangladesh og Bhutan. Dette området har derfor blitt et kjerneområde med internasjonale forgreninger i handelen men mennesker ut fra India.
Det at Siliguri befinner seg i nærområdet til f. eks. Nepal og andre større byer og som binder den nord-østlige delen til resten av India, gjør at Siliguri har blitt den største og fremste kontaktbasen for menneskehandel (trafficking) i India.

I følge The Internasjonal Labour Organisation, blir om lag 12.000 kvinner bortført av menneskehandlere fra India. Av disse er 70 % barn. De fleste av disse bruker grenseområdene i Vest Bengal til transitt.Hvordan ble vi engasjert?

I vårt arbeid med å spre ut evangeliet og plante menigheter i vårt område, kom vi i kontakt med de lokale folkene i landsbyene som er tilknyttet te-plantasjene i Siliguri og Darjeeling. Det er en sørgelig faktum at i hver eneste landsby vi kom til, hørte vi den samme historien om landsbyen jenter. Deres familiemedlemmer fortalte oss hvordan barna hadde blitt solgt, voldtatt eller mishandlet. De fleste av disse hendelsene hadde ikke blitt rapportert til myndighetene.

Disse oppdagelsene fikk oss til å tenke på hvordan vi kan begynne et program som tar sikte på å redde mennesker fra denne forferdelige form for en ny type slaveri. I Judas brev 23, står det at vi skal frelse slike ved å rive dem ut av ilden. Vi fant at det å begynne et opplysningsprogram måtte være det riktige. I dette prosjektet vil vi avsløre hvordan menneskehandlerne går frem.

Hvem står i fare?
De som er utsatt og kan bli offer for menneskehandel, er unge gutter og jenter i alderen 8 til 15 år. De blir tilbudt forskjellige fiktive jobber som ufaglært arbeidskraft eller jobb hos familier i de store byene hvor de så blir transportert for bare å oppleve å bli solgt som sex-slaver til prostitusjon. De blir også brukt som tiggere og påført ett eller annet handikap som f. eks. blindhet, eller de blir slavearbeidere uten lønn i forskjellige farlige yrker.
Vi ønsker å kommunisere med disse barn og unge som er utsatt for slike kriminelle handlinger og spesielt med foreldre som på grunn av ekstrem fattigdom kan finne på å selge sine egne barn for penger.
India er et stort marked for mennesker som selges til høystbydende. Dette er barn og unge, både gutter og jenter som ofte blir kjøpt fra fattige mennesker for penger mot løfter om at deres barn skal få jobb og tjene gode penger og sende hjelp hjem til sine familier.

I stedet ender disse forsvarsløse jentebarna opp i brodeller mens guttene blir solgt som slaver og ender opp i forskjellige fabrikker uten skikkelig mat og drikke. Mange av disse barna dør en tidlig død som følge av sykdommer og mishandling og andre forferdelige overgrep. Men vi har tatt denne kampen opp
og gjør alt som er i vår makt for å redde barna ut fra menneskehandlernes klør.

Vi har lykkes men kan sikkert gjøre enda mer. Bethel Church er en samarbeidspartner for dette spesielle prosjektet. Vi kan ikke gå ut med navn for vi ønsker å beskytte våre medarbeidere mot kriminelle aktører i dette forferdelige yrke. Det vi kan fortelle er at flere barn har blitt reddet ut på forunderlig vis og flere barn er nå i trygg forvaring og får vokse opp som normale barn.

 
Støtt vårt arbeide
 
Vi kan utvide dette arbeidet og redde flere barn. Men det koster penger. Derfor vil vi appelere til gode givere som vil være med i prosjektet. Du kan bli en støttepartner for prosjektet  som vi kaller "Safe House".  Det vil koste kr. 250,- /måneden. Du kan også gi et engangsbeløp. Vårt konto nummer er 3633 43 84033 / VIPPS 603516.
Ta kontakt: Torolf Karlsen, tlf 996 97 543 /E-post: toro-kar@online.no
 

 
 
toppen
 
 

Pinsemenigheten Saron, Tytebærbrekko 28, 5353 Straume Org. No. 971 359 862
Webmaster: Torolf Karlsen