Menighetens misjonsarbeid i India
 
Saron gir også støtte til et misjonsprosjekt i India. Betel Church er engasjert i en kamp mot menneskehandel. Trafficking er et enormt problem for indiske myndigheter og hvert åttende minutt forsvinner der
et barn som enten har blitt kidnappet eller solgt av sine fattige foreldre til menneskehandlere.

I byen Siliguri har Betel Church startet et prosjekt som først og fremst tar sikte på å drive opplysningsarbeid. Det skjer ved at en gruppe dedikerte ungdommer fra den lokale kirken i byen, reiser ut til omkringliggende landsbyer med et program bestående pantomime og dans. Gjennom denne fremføringen viser man hvordan trafficking foregår. Mange mennesker har sett programmet og blitt klar over faren ved menneskehandel.
 
Bilder fra gruppen ARISE som bringer drama til landsbyene med pantomime og dans
 
De lokale myndigheter har vist sin anerkjennelse til dette spesielle programmet og Betel Church samarbeidet med andre frivillige organisasjoner og med myndighetene for å gjøre noe for å stoppe denne forferdelige trafikken. I dag har BCA (Bethel Church Association) et Safe House hvor vi nå har åtte barn plassert. Av sikkerhetsgrunner viser vi ikke bilder av disse barna på nettet.

Her hjemme er det Pinsekirken Tabernaklet i Bergen som står som hovedsponsor for prosjektet "Kampen mot trafficking". Pinsemenigheten Saron støtter også dette arbeidet med faste beløp. Det koster penger å holde dette prosjektet gående og vi er åpen for økonomiske støtte og forbønn.
 
 
toppen
 
 

Pinsemenigheten Saron, Tytebærbrekko 28, 5353 Straume Org. No. 971 359 862
Webmaster: Torolf Karlsen