Jesus fra Nasaret - Hvem er han?

 

 
Pinsemenigheten Saron på Sotra er en bibeltro menighet. Bibelen er vår kilde til kunnskap om Gud og hans frelsesplan i Kristus Jesus. Det er derfor viktig å lære Jesus å kjenne for bare han kan frelse og bevare og lede til det evige livet.

Det er derfor en glede å kunne ønske velkommen til et nytt bibelstudium som begynner i august 2017 og fortsetter hjennom hele året. Vi har bibel og bønn med sosialt samvær én gang i hver måned.

Alle bibelstudiene blir utdelt i trykt format og en kan etter hvert bygge opp et totalt kompendium over hele tema vi går gjennom. I en tid som denne trenger vi å kjenne Gud og komme nærmere Jesus. Det er dette som gir størst glede livet og mening i tilværelsen.

Den første d elen av dette studiet om Jesus fra Nasaret, er allerede tilgjengelig på vårt nettsted. Det første bibelstudiemøte begynte torsdag 24. august 2018 og fortsetter frem til ferien 2019 i Pinsekirken Sarons kjellerstue. Se bibelstudiene her

Vær hjertelig velkommen!
 
 
 

Pinsemenigheten Saron, Tytebærbrekko 28, 5353 Straume Org. No. 971 359 862
Webmaster: Torolf Karlsen