Fire åndelige lover i Guds ord
 

Har du hørt om disse fire lovene?

På samme måte som det finns lover som styrer den fysiske verden, finns der også åndelige lover som styrer vårt forhold til Gud.

Den 1. loven - Guds kjærlighet
”Gud elsker deg og har en vidunderlig plan for ditt liv!”

Bibelen forteller oss: - For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes men ha evig liv. Joh 3:15 NB

Guds plan
- Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Joh 10:10 NB

Hvordan har det seg at så få mennesker ikke opplever dette overflødige livet? Det er på grunn av den andre loven.

Den 2. loven
Mennesket har syndet og lever adskilt fra Gud . Han kan derfor ikke kjenne og forstå Guds kjærlighet og hans plan for livet.

Hvert menneske har syndet
- alle har syndet og står uten ære for Gud. Rom 3:23 NB
Mennesket ble skapt til fellesskap med Gud men på grunn av hans egen stolthet og egoisme, valgte mennesket å gå sin egen vei og fellesskapet med Gud ble brutt. Det at mennesket valgte sin egen vei førte til mange ulykker for mennesket og for hele verden. Dette er hva bibelen kaller synden.

Mennesket er adskilt fra Gud
- For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
Rom 6:23 NB

Gud er en hellig Gud og mennesket er syndig. Et stort skille har oppstått mellom Gud og mennesket. Mennesker forsøker på forskjellige måter å krysse over denne kløften men det finns ingen måter på hvilket dette kan skje. Ikke ved gjerninger eller på visdommens og filosofiens vei kan denne kløften krysses.

 

Den 3. loven
Jesus Kristus er den eneste muligheten til tilgivelse som Gud har gitt mennesket. Gjennom ham kan vi oppleve Guds kjærlighet og hans plan med vårt liv.

Han døde i ditt sted
- Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Rom 5:8 NB

Jesus sto opp fra de døde
- For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv mottok: At Kristus døde for våre synder etter Skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter Skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter av de tolv. Deretter ble han sett av mer enn fem hundre brødre på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. 1Kor 15:3-6 NB

Han er den eneste veien
- Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Joh 14:6 NB

   

Gud har dermed lagt en bro over den kløften som skilte oss fra ham ved å sende sin eneste sønn, Jesus Kristus, for å dø for våre synder og ta syndens straff på seg. Dette skjedde på korset.

 

 

 
Bibelen er porten til det evige liv - den åpenbarer at veien til Gud er Jesus
 
Det er ikke nok bare å vite disse sannhetene rent intellektuelt, derfor ..
 
Den 4. loven
Vi må helt personlig ta stilling til Guds tilbud om frelse og motta Jesus Kristus som frelser og Herre. Da kan vi vite og kjenne Guds kjærlighet og hans plan i våre liv.

Vi må ta imot Jesus Kristus
- De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Joh 1:13 NB

Vi må ta imot Jesus ved tro
- For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. Ef 2:8-9 NB

Det å invitere Jesus Kristus inn i våre liv betyr at vi vender oss bort fra oss selv og våre tanker og holdninger. Dette betyr en omvendelse. Da vil han tilgi oss våre synder og gjøre oss til nye skapninger. Dette gjør han ved sin egen frelsende kraft. Det kalles å bli født på nytt. Da begynner Guds kjærlighet i ditt liv og hans plan med deg tar til for deg.

Vi mottar Kristus ved personlig å invitere ham inn i våre liv
- Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Åp 3:20 NB

Det å invitere Jesus Kristus inn i våre liv betyr at vi vender oss bort fra oss selv og våre tanker og holdninger. Dette betyr en omvendelse. Da vil han tilgi oss våre synder og gjøre oss til nye skapninger. Dette gjør han ved sin egen frelsende kraft. Det kalles å bli født på nytt. Da begynner Guds kjærlighet i ditt liv og hans plan med deg tar til for deg.

Du kan ta imot Jesus Kristus nå ved be til ham
Gud kjenner allerede ditt hjerte og bryr seg ikke om hvordan du ordlegger deg. Han ser på det du har i ditt hjerte. Du kan be en bønn slik som denne:

Herre Jesus, jeg trenger deg. Jeg åpner mitt hjerte og liv for deg og tar imot deg som Frelser og Herre. Jeg takker deg for at du vil tilgi meg alle mine synder. Ta kontroll over mitt liv fra nå av. Gjør meg til det menneske du ønsker jeg skal være.”

Kanskje denne bønnen uttrykker noe av det du føler i ditt hjerte? Hvis ikke, be med dine egne ord og Kristus vil komme inn i livet ditt, slik han selv har lovet at ”hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.” (Rom. 10:13 NB)

Hvordan kan du vite at Kristus har kommet inn i ditt liv?
Har du nå tatt imot Jesus i ditt hjerte? I henhold til hans løfte i Åpenbaringen 3:20 er han nå kommet inn til deg. Hvordan kan du nå vite at Jesus har hørt din bønn?

Det beror ikke i første rekke på følelser men på tro. Følelsene vil du oppleve som en følge av din tro på ham.

Bibelen lover deg et evig liv når du har tatt imot Jesus! Hør hva Ordet sier til deg:
- Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.
1 Johannes brev 5:11-13 NB

Du kan nå takke Gud for at Kristus har kommet inn i livet ditt og at han aldri vil forlate deg så fremt du holder deg til ham. Bibelen sier: - La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt: Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Hebreerbrevet 13:5 NB

Du kan n å være viss på at Jesus bor i deg og at du har fått evig liv fra det øyeblikket du tok imot Jesus som Frelser og Herre.

Ikke basert deg på dine følelser
Det er løftet fra Guds ord og ikke dine følelser som er grunnlaget for ditt nye liv. Guds ord skal gi deg autoritet over djevelen, din fiende som vil motstå deg fra denne dagen. Du trenger derfor å basere ditt nye liv på troen du har fått. Å ha tro er å stole på Gud og følelser vil følge som et resultat av troen.

Du har tatt imot Jesus – hva så?
I det øyeblikk du mottok Kristus i ditt hjerte hendte mange ting. Her er noen av dem som du kan vite med sikkerhet:

1 Kristus kom inn i livet ditt (Åpenbaringen 3:20, Kolosserne 1:27)
2 Alle dine synder ble tilgitt (Kolosserne 1:14)
3 Du ble et Guds barn (Johannes 1:12)
4 Du har begynt på Guds plan med resten av ditt liv (Johannes 10:10, 2. Korinterbrev 5:17, 1. Thessalonikerbrev 5:18)

Slik kan du leve og utvikle det nye livet
Åndelig vekst og utvikling kommer som et resultat av din tro på Jesus.
Bibelen sier: - Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for: Den rettferdige av tro, skal leve. Gal 3:11 NB

Når du begynner å leve livet med din tro på Gud vil du oppleve at Gud kommer til å gripe inn i livet ditt på mange områder. Du vil gjøre nye og vidunderlige opplevelser med ham. Dette er hva du bør gjøre:

1 Gå daglig til Gud i bønn (Johannes 15:7)
2 Les Guds ord hver dag, begynn med Johannes evangelium (Apostelgjerningene 17:11)
3 Når Gud taler til deg, adlyd hans stemme (Joh 14:25)
4 Fortell andre om at du har tatt imot Jesus (Matteus 4:19, Joh 15:8)
5 Tro Gud for alt i ditt liv og stol på at han tar hånd om deg (1. Pet 5:7)
6 La de Hellige Ånd fylle deg og ta kontroll over ditt liv. (Gal. 5:16-17, Ap.gj. 1:8)

 Viktigheten av en god menighet

I brevet til Hebreerne 10:25 blir vi oppmuntret til ikke å forlate vår egen forsamling. Dette betyr at vi skal bør være til stede i menigheten. Menigheten er en forsamling av mennesker som tror og har opplevd det samme som du har. I menigheten vil du bli ønsket velkommen og der vil du får undervisning slik at du kan utvikle deg og vokse som en kristen. Ta gjerne kontakt med en du kjenner som en kristen eller en menighet du har tiltro til. Dette er viktig for deg! Gud signe deg!  

Problemer med å tro på Bibelen?
Les og kom til tro på Bibelen som Guds ord 
Last ned og skriv ut dette dokumentet som en pdf-fil

 

toppen
 

Pinsemenigheten Saron, Tytebærbrekko 28, 5353 Straume Org. No. 971 359 862
Webmaster: Torolf Karlsen