Hvem er mannen Jesus Kristus fra Nasaret?
 
Dette spørsmålet har opptatt millioner av mennesker over hele verden. Jesus fra Nasaret og hans historie finner vi i Bibelen og spesielt i Det nye Testamentet. Vi tror at Jesus er hvert menneskes frelser, kommet fra himmelen til denne verden for å vise oss Gud og veien tilbake til ham

Synden kom inn i verden
Bibelen forteller oss om en vidunderlig hage hvor de første to menneskene levde i fullkomment fellesskap med Gud. Men djevelen kom i en slanges skikkelse og friste mennesket til å bryte mot Guds bud.

Jesus er verdens frelser
Vi mennesker trenger frelse. Vi trenger det fordi vi har syndet og kommer til kort ovenfor Guds krav. Derfor er vi alle uten unnskyldning for Gud og vil være skyldige til straffen for synden. Men Gud elsket menneskene så høyt at han ville gi sin egen Sønn for våre synder, slik at han kunne ta vår synd og straff på seg. Dette gjorde Jesus da han døde på Golgata kors. Husk, han bar all din synd og straffen for din synd da han ropte ut: Det er fullbrakt!


Bibelen viser veien
Det finnes flere kilder som taler om Jesus. Men ingen kilde er mer pålitelig enn Bibelen. Vi finner Jesus i denne boken, både i det gamle og i det nye testamentet. Det beste vil derfor være å vende seg til Bibelen og søke svaret der.

Jesus samler sine disipler til nattverden på den øvre salen i Jerusalem

Gud er kjærlighet
Det største med Gud er at han er kjærlighet. Dette er ikke bare en av hans egenskaper men det er hans natur. Det betyr at Gud elsker og med en kjærlighet som langt overgår vår forstand. Hans kjærlighet er likedan i Jesus. Han elsket verden, ja, endog sine fiender og ba for dem da de naglet ham til korset. Vi trenger denne kjærligheten og kan bli tilgitt all vår synd på grunn av den.

Jesus bevarer de som tror
Når man tror på Jesus og begynner å leve med ham i denne verden, vil det være mange farer som lurer. Djevelen vil forsøke å få oss tilbake til det gamle livet, og det gamle menneske i oss vil friste oss til frafall. Men Jesus er Herre over enhver omstendighet og kan vise veien gjennom mørke og nød. Han vil ikke slippe og ikke forlate oss. Han er med alle dager, inntil verdens ende. Som en hyrde vokter sauene sine, vokter Herren Jesus over sine.

Han er den kommende kongen
Denne Jesus som både døde og sto opp igjen sitter i dag ved Guds høyre hånd. Han kommer igjen for å være Herre over både levende og døde. Jesus er den kongen som skal regjere over denne jorden i de 1000 år med fred som snart skal komme. Dette er ikke et eventyr med Guds sanne ord! Det som er viktig for oss som tror er å holde våre lamper brennende slik at vi kan møte Jesus når han kommer.

Jesus Kristus, Menneskesønnen, kommer tilbake for å ta makten over jorden
 
 
toppen
 
 

Pinsemenigheten Saron, Tytebærbrekko 28, 5353 Straume Org. No. 971 359 862
Webmaster: Torolf Karlsen