Menighetens ledelse

 

For tiden ledes menigheten av følgende personer:

 

Tove Stedal, leder
5353 Straume
Tel 469 69 127
E-post: post@saronsotra.net

Hanne Jakobsen
Furuhaugane 17
5357 Fjell
Tel 482 12 678

Agnar Våge
Austevågen
Straume
Tel
454 32 479

Kjetil Thuen
Tel 450 62 373

Velinda Olsen
Tel 900 89 376

 

Saron Sotra bankkonto: 3638.50.85235

Saron Sotra VIPPS: 103267

 

 

 
 
 

Pinsemenigheten Saron, Tytebærbrekko 28, 5353 Straume Org. No. 971 359 862
Webmaster: Torolf Karlsen