Møter og aktiviteter på Saron Sotra
 
 
  MAI 2022

Dag

Dato

Tid

Hendelse

Søndag 15.05 19.00 Marte Askeland Skjelvik taler
Ondag 18.05 11.00 Åpent hus
Søndag 22.05 11.00 Annie Schaug taler
Tirsdag 24.05 19.00 Bønn
Fredag 27.05 11.00 Misjonsforening
Søndag 29.05 17.00 Familiemøte. Andakt ved Signe Edland Rong
Tirsdag 31.05 19.00 Bønn
 
  JUNI 2022

Dag

Dato

Tid

Hendelse

Onsdag 01.06 11.00 Åpent hus
Torsdag 02.06 19.00 Pinsestevne. Besøk av Sigurd Bylund m.fl.
Fredag 03.06 19.00 Pinsestevne. Sigurd Bylund
Lørdag 04.06 18.00 Pinsestevne. Sigurd Bylund
Søndag 05.06 11.00 1. pinsedag. Pinsestevne. Sigurd Bylund. Nattverd.
Mandag 06.06 11.00 2. pinsedag. Pinsestevne. Sigurd Bylund
Fredag 07.06 19.00 Bønn
 

VELKOMMEN TIL OSS!

       
 
 

"Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse". 1 Kor 14:26 NB

 

Her er en kalender for oversikt:
 
 
toppen
 

Pinsemenigheten Saron, Tytebærbrekko 28, 5354 Straume Org. No. 971 359 862