Møter og aktiviteter på Saron Sotra
 
  NOVEMBER 2022

Dag

Dato

Tid

Hendelse

Fredag 25.11 19.00 Møte. Besøk av team fra Varna evangeliesenter
Søndag 27.11 19.00 1. søndag i advent. Norleif Askeland taler
Tirsdag 29.11 19.00 Bønn
Onsdag 30.11 11.00 Åpent hus
 
  DESEMBER 2022

Dag

Dato

Tid

Hendelse

Torsdag 01.12 19.00 Menighetsmøte
Lørdag 03.12 12-15 Juleverksted
Søndag 04.12 11.00 Møte. Janet Henriksen taler. Søndagsskole.
Nattverd. Kirkekaffe
Tirsdag 06.12 19.00 Bønn
Søndag 11.12 11.00 Israelsmøte. Besøk av Jarle Sortland. Søndagsskole
Tirsdag 13.12 19.00 Bønn
Søndag 18.12 17.00 Vi synger julen inn
Tirsdag 20.12 19.00 Bønn
Lørdag 24.12 15.30 Familiemøte. Kjetil har andakt
Onsdag 28.12 17.00 Julefest
 

VELKOMMEN TIL OSS!

       
 
 

"Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse". 1 Kor 14:26 NB

 

Her er en kalender for oversikt:
 
 
toppen
 

Pinsemenigheten Saron, Tytebærbrekko 28, 5354 Straume Org. No. 971 359 862