Endetiden og Jesu gjenkomst


I ventetiden frem mot pinsen


Kilde: Gcocoline.com

Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter. Apg 1:4-5
NB

Bibelen forteller oss at alt har sin tid. (Pred. 3:1) I tiden mellom påske og pinse hendte det mange og viktige ting. Jesus hadde 40 dager som han tilbrakte med sine venner og denne tiden var både oppklarende og forberedende for dem. De hadde nå behov for å få svar på mange spørsmål omkring Jesu frelsesgjerning og trengte derfor grundig innføring i sannheten om forsoningen.

En undervisning som Jesus begynte med da han vandret sammen med de to disiplene på veien til Emmaus. (Luk. 24:25-27) I tiden mellom påske og pinse ble det teologiske grunnlaget lagt for deres forkynnelse om frelsen i Kristus Jesus. Det er ikke likegyldig med læren.  Tvert imot. Det er selve grunnlaget for vår tro som jo må være fundamentert på det Bibelen lærer om Jesu frelsesgjerning. Vi trenger også å vite dette. Ikke bare på HVEM vi tror, men også hvorfor vi tror på Jesus som vår Frelser.

I denne tiden forberedte Jesus også sine disipler på det som skulle skje når pinsedagen kom. Han snakket om døperen Johannes som døpte med vann og sammenlignet dette med pinsedagens opplevelse av kraft fra det høye. Han ville at alle skulle være klar for dåpen med Ånd og ild og bli istandsatt til gjerningen som vitner. Ånden skulle komme til jorden og over alt kjød. Men enda viktigere de skulle få kraft når han kom over dem. Åndens komme til jorden skulle bety et potensial for Guds frelsesgjerninger over hele kloden.

Men ingen ble automatisk frelst ved dette uten at Herrens vitner også hadde forkynt ordet for å skape levende tro i menneskers hjerter. De som skulle utføre denne gjerningen var Jesu etterfølgere. Åndens komme betyr kraft for menigheten. Åndens komme betyr Guds nærvær i vår midte. Jesus fortsetter sin gjerning på jorden ved Ånden og i og gjennom menigheten. Og her er vi ved noe av kjernen. Hvorfor sendte han Ånden? Det kan være flere svar på det. Ett absolutt svar er: For at alle folkeslag skulle få høre evangeliet. Det kommer Jesus til i avslutningen av sin undervisning: Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Apg 1:8

Så kan vi spørre om vi har gitt oss hen til denne oppgaven? Jeg tror det står mye igjen og vi behøver ikke gå så langt som til jordens ender. Det holder med naboen til høyre og venstre for oss. I vårt eget land er det mange mennesker som knapt vet hva påsken innebærer og langt mindre pinse! Mange barn i vårt eget land vet ikke hvem Jesus er! Pinsen bærer i seg potensial for misjon både hjemme og ute. La oss ønske pinsen velkommen for der finns mange svar.

Torolf Karlsen

 
toppen
 
 

Pinsemenigheten Saron, Tytebærbrekko 28, 5353 Straume Org. No. 971 359 862
Webmaster: Torolf Karlsen