Du kan bli kjent med Gud gjennom Bibelen
 
 
HVOR MYE MAKT HAR JESUS?Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord!
Matt 28:18

Det dreier seg alltid om makt. Den som vil styre må ha makt. Mennesker søker makt for i makten ligger mulighetene til både rikdom og berømmelse. Hele den menneskelige historie er full av eksempler på mennesker som søkte makt - og fikk det. Fra begynnelsen ga Gud jorden til menneskene og sa at de skulle legge den under seg.

Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden. 1 Mos 1:28

Dette hadde gått bra hvis ikke djevelen hadde kommet inn i bildet. Han lå i bakgrunnen og begjærte den makten over jorden som Gud Herren ga til mennesket. Med sin løgn overlistet han Adam og tok fra ham den makten han hadde fått over jorden. Satan ble denne verdens fyrste. Nå måtte mennesket regjere etter hans vilje.

Dette ble en helt annen verden enn opprinnelig tenkt. Maktmisbruket kom inn tidlig i historien og har siden holdt seg gjennom alle generasjoner i alle verdens riker. Dette har ført til ufattelige ulykker og lidelser for hele menneskeheten og kriger i mengder mellom nasjoner og mennesker som søkte makt.

Men Gud ville endre på situasjonen. Han lovet en forløser og den som kunne gjøre noe med maktstrukturen var han selv. Han sendte sitt bilde og sitt Ord og vilje til jorden i Jesus og han åpenbarte Guds makt til det gode. Brevet til Hebreerne sier:

Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom Sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye. Heb 1:3

Jesus hadde makt over skaperverket, over alle slags sykdommer, over døden og over menneskene. Denne makten utøvet han mens han var her og vi så at alt han gjorde var godt. Men han rettet også sin makt mot den onde og i sin død vant han over menneskehetens største fiende, djevelen. På korset måtte satan se seg slått og han ble avvæpnet.

Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Kol 2:15 Da nå barna har del i kjød og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, Heb 2:14

Ved sin oppstandelse viste Jesus hvem han var: Guds veldige sønn og selv Gud over alle ting. Ennå gjenstår det mange fiender, synlige og usynlige. Disse skal få holde på makten ennå en stund men når Jesus åpenbarer seg fra himmelen i sitt andre komme, vil maktstrukturen helt forandres. Han kommer for å ta makten over jorden og for å bli det han er, kongers Konge og herrers Herre. I dag kan vi leve i troen på Jesu allmakt. Han vil bruke denne for å gjennomføre sin plan med den enkelte, med nasjonene og med hele verden. Hvor godt det er å vite hvem Jesus er og hva han kan gjøre for oss!


 
Torolf Karlsen, forkynner

 

Do you have problem reading Norwegian? Try this page with a word of God in English

 
 

Pinsemenigheten Saron, Tytebærbrekko 28, 5353 Straume Org. No. 971 359 862
Webmaster: Torolf Karlsen