Kan man stole på at Bibelen er Guds ord?
 
Vi inviterer deg til å lese dette bibelstudiet hvis hensikt er å fjerne tvil i ditt sinn på Bibelens troverdighet. Mange mennesker lever med tvilstanker og er ikke sikker på om de kan stole på Bibelen. Det bringer frustrasjon å leve med slike tvilstanker. Ta derfor tid til å lese gjennom dette dokumentet på 28 sider, kanskje litt ad gangen, og bli kvitt tvilen, for Bibelen ER Guds ord til oss.
 

 
KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? – DEL 1

Av Torolf Karlsen

Gud har åpenbart seg for menneskeheten gjennom sitt ord, Bibelen

1. GUD ER EN USYNLIG GUD.
Gud er en Gud som skjuler seg. Han skapte mennesket i sitt bilde men de første menneskene syndet og brøt forbindelsen med Gud Herren i Edens hage. Kunnskapen om Gud holdt seg nok en stund etter syndefallet men etter hvert gled mennesket lenger og lenger bort fra sin skaper og endte til slutt opp i avgudsdyrkelse.

- For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer. Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr. Rom 1:20-23

2. GUD ØNSKET Å ÅPENBARE SEG
Det er tydelig at Gud Herren ønsket å åpenbare seg for menneskene. Han gjorde det ved å tale sitt ord til utvalgte mennesker. Dette var den eneste måten på hvilken vi kunne lære Gud å kjenne. Uten ordets åpenbaring kunne vi ikke kjent Gud.

Vi sier det slik:
- Gud har gitt seg til kjenne i skaperverket
- Gud har gitt seg til kjenne gjennom den menneskelige samvittighet
- Gud har blitt kjent gjennom historien
- Men den fullkomne åpenbaring om Gud finns i beretningen om hans Sønn Jesus

3. HERREN BRUKTE PROFETENE
Vi sier at Bibelen har kun én forfatter, Gud. Men Gud brukte profetene som sin penn og de skrev ordene de fikk ned.

For dere vet først og fremst dette, at ikke noe profetord i Skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd. 2Pet 1:20-21

Det ingen mennesker kunne vite fikk de vite ved Guddommelig åpenbaring. Det var Den Hellige Ånd som kom over dem slik at de fikk drømmer og syner eller ord som de skrev ned. Daniel skrev ned sine synder og Habakkuk fikk tydelig beskjed om å skrive alt det han så ned i boken.

Herfra må du laste ned resten av studiet, lese det og skrive det ut
Vil du vite mer om det profetiske ordet? Da anbefaler jeg denne nettsiden
 
 
toppen
 
 

Pinsemenigheten Saron, Tytebærbrekko 28, 5353 Straume Org. No. 971 359 862
Webmaster: Torolf Karlsen