Sarons støtte til arbeid i Israel
 

Menigheten Saron, Sotra har i flere år støttet norske pinsevenners arbeid i Israel (NPAI). Vi mener Israel og jødene er Guds eiendomsfolk fra gammel tid og har en fremtid i henhold til Bibelens profetier.

 

Israel er et land som har gjenoppstått av asken. Jødene som har levd i landflyktighet i 2000 år har kommet tilbake til sitt land og staten Israel ble dannet den 18. mai 1948. Siden den gang har tusener av jøder vendt tilbake til sine fedrenes land. Men det har ikke skjedd uten kamp. Israel har i 70 år ikke hatt en sammenhengende fredsperiode hvor de ikke var truet av fiender.

 

Unge jødiske gutter feirer Bar Mitzva på tempelplassen i Jerusalem. Foto: Torolf Karlsen 2008

 
I disse 70 årene som har gått siden dannelsen av staten Israel, har jødene kjempet 6 kriger - alle med seier. Saron Sotra er også en sterk Israel-menighet. Arbeidet i Israel er annerledes enn misjonsarbeide andre steder i verden. En kan ikke drive vanlig form for misjonsvirksomhet i landet. Det fins en antimisjoneringslov som fastsetter straff for dem som konverterer jøder til kristendommen. Likevel finnes der mer enn 200 messianske menigheter i Israel. Dette er jøder som har blitt vunnet for troen på Jesus fra Nasaret som Messias av sine egne. Dette Guds verd fortsetter med uforminsket styrke.


Våre representanter i Israel driver et utstrakt sosialt arbeide hvor mentalsykehuset Eitanim står i fokus. Dette mentalsykehuset er det største av sitt slag i Israel. Her har NPAI (De Norske Pinsevenners Arbeid i Israel) rehabilitert og satt opp flere nybygg til stor glede for både pasienter og ledelsen ved sykehuset. I dette sosiale hjelpearbeidet jobber en gruppe frivillige fra Norge. Det kan være frivillige med yrkesbakgrunn som snekkere, murere, elektrikere og rørleggere. Men det er også behov for andre som kan gå inn i kontaktskapende arbeide blant fattige og syke i kommunen Mevasseret Ziyyon og på Kvar Sheul, et annet sykehus i nærheten. Det finns også et eldresenter i kommunen hvor frivillige fra Norge er med i den daglige omsorgen på hjemmet. Her har flere kvinner vært til stor velsignelse.

Saron er med i dette arbeidet som drives i Israel og flere av menighetens medlemmer har flere ganger vært i Israel og gjort en frivillig innsats for Gud og for Israel. Be for dette rike arbeidet.
 
 
Her kan du se billedalbum fra Jerusalem by fra våren 2015

Les mer om arbeidet og prosjektene i Israel

Her kan du lese mer om Israels historie

 
 
toppen
 
 

Pinsemenigheten Saron, Tytebærbrekko 28, 5353 Straume Org. No. 971 359 862
Webmaster: Torolf Karlsen